Samičky

Všechny mé chovné samičky.

Levandelen Luna

Modro stříbrná, umbrous, dlouhosrstá

Narozena 29. 4. 2023

Matka vrhu P

Kremrolka Luna

Černá dominantně tečkovaná, krátkosrstá

Narozena 26. 3. 2023

Matka vrhu R

2x 1. a 2. místo v kategorii neaguti standard 

Kmetija Rajh Beatrix

Import Slovinsko
Čokoládová, stříbrná?, páskovaná, rex, dlouhosrstá.

Narozena 7. 5. 2023

Matka vrhu Q

2. místo v kategorii nestandard 

Ingalill Rasmus Little stars of Space

Černá, dominantně tečkovaná, želvovinová, odd eye

Narozena 16. 8. 2023

Matka vrhu W

Cloe von Sweetness

Import Německo

Čokoládová, želvovinová, dominantně tečkovaná, páskovaná, dlouhosrstá.

Narozena 11. 9. 2023

Matka vrhu V

Rainbow Luna

Het. stříbrná dalmatin, dlouhosrstá

Narozena 12. 11. 2024

Walleriane Little stars of Space

Černá, želvovinová s bílou

Narozena 29. 1. 2024

Heidi Z Kozohlod

Het. stříbrná, želvovinová s bílou

Narozena 30. 1. 2024

2. místo v kategorii aguti standard

Friesland's Huntail

Import Nizozemí

Modro stříbnrá, želvovinová

Narozena 27. 1. 2024

Wictoria Luna

Dove, russian shadow, rex

Narozena 5. 3. 2024